TA HAND OM DIG SJÄLV

Vi värnar om din integritet.

INTEGRITETSPOLICY

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar, hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem.


Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, e-postadress
  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.
  • Cookies: se vår information om cookies

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

 

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

 

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

 

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta.

 

 

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen info@fargotapetlagret.se för att använda din rätt till insyn.

 

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

 

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

 

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

 

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att få utlämnande av dina personuppgifter.

 

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Cookie-uttalande

På denna webbplats använder vi cookies. Detta cookie-uttalande beskriver användningen av cookies på www.fargotapetlagret.se, samt vilka syften vi använder cookies för.

 

Definitioner:

  • Cookies: en teknologi som gör det möjligt att lagra och läsa information i din webbläsare och som kan användas för många olika ändamål.
  • Förstaparts-cookies är cookies som sätts av och används av denna webbplats,
  • Tredjeparts-cookies är cookies som sätts och används av tredje parter, det vill säga andra webbplatser/tjänster vi använder på denna webbplats. Alla tredjeparts-cookies på denna webbplats är dokumenterade efter namn.

Denna webbplats använder både förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies.

 

Vi använder cookies för följande ändamål:

Funktionscookies

Dessa är nödvändiga cookies som ser till att denna webbplats fungerar som den ska.

 

Analys och statistik

Detta är cookies som används för trafikmätningar och analys av användningsmönster etc.

 

Personifiering/anpassning

Cookies som används för att anpassa webbplatsen baserat på vad vi vet om dig. Det kan till exempel vara att vi visar information om produkter/tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig eftersom du har visat intresse för produkten/tjänsten vid tidigare besök på webbplatsen.

Marknadsföring

Detta är cookies som används för att styra vår marknadsföring, till exempel genom att visa annonser på andra webbplatser till dem som har besökt denna webbplats.

Välkommen in och prata färg, tapet, golv, badrum, kakel & klinker med oss!

Ni hittar oss på Parallellgatan 50 i Vänersborg. Öppet vardagar 09.00-18.00, lördagar 10.00-13.00.